Trụ sở công ty TNHH NN MTV

XSKT Yên Bái

Display # 
Title
Quyết định số: 16/QĐ-XS ngày 03/5/2024: Về việc Ban hành quy trình thu hồi, thanh huỷ, lưu trữ và tiêu huỷ vé xổ số bóc biết kết quả ngay
Quyết định số: 14/QĐ-XS ngày 03/5/2024: Về việc quy định Thể lệ quay số dự thưởng vé xổ số bóc biết kết quả ngay.
Quyết định số: 15/QĐ-XS ngày 03/5/2024: Về việc quy định thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số bóc biết kết quả ngay.
Quyết định số: 13/QĐ-XS ngày 03/5/2024: Về việc Ban hành quy trình thu hồi, thanh huỷ, lưu trữ và tiêu huỷ gốc vé xổ số Lô tô tự chọn.
Quyết định số: 12/QĐ-XS ngày 03/5/2024: Về việc Ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số Lô tô.
Quyết định số: 11/QĐ-XS ngày 03/5/2024: Về việc Ban hành quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ và tiêu huỷ vé xổ số kiến thiết truyền thống
Quyết định số: 10/QĐ-XS ngày 03/5/2024: Về việc Ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết truyền thống.
Quyết định số 36/QĐ-XS ngày 30/12/2023 Về việc Ban hành Quy trình thu hồi, thanh hủy, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số Bóc biết kết quả ngay
Quyết định số 35/QĐ-XS ngày 30/12/2023 Về việc Quy định thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số Bóc biết kết quả ngay
Quyết định số 34/QĐ-XS ngày 30/12/2023 Về việc Ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số Bóc biết kết quả ngay

Lịch vạn niên

Scroll to Top