Trụ sở công ty TNHH NN MTV

XSKT Yên Bái

Display # 
Title
Quyết định 63/QĐ-XS ngày 30/11/2017 về việc Ban hành quy trình thu hồi, thanh hủy, lưu trữ và tiêu hủy gốc vé xổ số Lô tô tự chọn
Quyết định 59/QĐ-XS ngày 24/10/2017 về việc Ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô tự chọn
Quyết định 83/QĐ-BTT của Ban thường trực Hội đồng XSKTMB ban hành thể lệ quay số mợ thưởng đối với các đợt vé XSKTMB phát hành thí điểm thứ 3, thứ 5 hàng tuần từ ngày 01/10/2017
Quyết định 09/QĐ-XS ngày 13/03/2017 về việc Ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô
Quyết định phê duyệt cơ cấu giải thưởng vé XSKT miền Bắc phát hành thường kỳ từ ngày 01/01/2017
Quyết định 48/QĐ-XS ngày 18/10/2016 về việc Quy định Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số bóc biết kết quả ngay
Quyết định 47/QĐ-XS ngày 18/10/2016 về việc Ban hành quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số Bóc biết kết quả ngay
Quyết định 46/QĐ-XS ngày 18/10/2016 về việc Quy định Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số bóc biết kết quả ngay
Quyết định 03/QĐ-XS ngày 07/01/2014 về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động
Quyết định 82/QĐ-XS ngày 03/10/2013 về việc Ban hành quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số Bóc biết kết quả ngay

Lịch vạn niên

Scroll to Top