Trụ sở công ty TNHH NN MTV

XSKT Yên Bái

Hội cựu chiến binh Liên cơ quan

 

Hội cựu chiến binh Liên cơ quan được thành lập ngày 03/5/2012 trên cơ sở tách ra từ Chi hội Cưu chiến biên sở Tài chính tỉnh Yên Bái; Chi hội gồm có 09 hội viên, sinh hoạt tại 03 đơn vị: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái có 07 hội viên; Công ty Bảo việt Nhân thọ 01 thành viên; Công ty Bảo việt 01 hội viên.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Đại học: 05 người. (55,55%);

+ Đang theo học đại học: 02 người ( 22,22%);

+ Trình độ chính trị: Cao cấp 02 người 


 

{pdf=https://drive.google.com/file/d/0B56qs3xn0ZtIbGt4VjZTWk1sbHM/view|500|300}


Lịch vạn niên

Scroll to Top