Trụ sở công ty TNHH NN MTV

XSKT Yên Bái

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 (Ngay 20/7/2018)

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.

Tại Hội nghị học học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, tập thể cán bộ, người lao động trong Công ty đã được nghe Lãnh đạo Chi bộ triển khai 3 nội dung cơ bản, gồm có: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất 

Cùng ngày, Công ty đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty đã có tăng trưởng và đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu 6 tháng đâu năm 2018 đạt 55,534 tỷ đồng bằng 117% so cùng kỳ, số tăng tuyệt đối 8,266 tỷ đồng.

- Công ty đã chi trả thực tế 28,939 tỷ đồng cho 130.100 lượt vé trúng thưởng tương ứng với trên 100 nghìn lượt khách hàng.

- Nộp ngân sách: 11,1 tỷ đồng bằng 114,3% so với cùng kỳ, bằng 50,5% so với kế hoạch tỉnh giao (kế hoạch giao 22 tỷ đồng).

- Tổng số tiền hoa hồng đã chi 6,293 tỷ đồng, trong đó chi cho tổng đại lý 674 triệu đồng, đại lý bán lẻ 5,619 tỷ đồng./.


Lịch vạn niên

Scroll to Top