Trụ sở công ty TNHH NN MTV

XSKT Yên Bái

Lịch sử phát triển công ty

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái là doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, có trụ sở đóng tại số 882, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Hoạt động kinh doanh chính là phát hành vé xổ số truyền thống, xổ số lô tô, xổ số bóc biết kết quả ngay và hoạt động kinh doanh khách sạn. Nguồn thu được từ công tác xổ số được đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: Trường học, bệnh viện, cung văn hóa thiếu nhi…

Công ty xổ số là loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập theo luật doanh nghiệp và  theo các quy định về luật pháp khác của nhà nước.

Công ty TNHH NN một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái được thành lập ngày 30 tháng 5 năm 1980. Đã trải qua các giai đoạn sau:

- Giai đoạn từ năm 1980 - 1982: Là tổ xổ số kiến thiết Yên bái và có 5 cán bộ. là tổ chức sự nghiệp có thu nằm trong văn phòng Sở tài chính. Địa bàn hoạt động nhỏ hẹp, chủ yến tại Thị xã Yên Bái. Về quy chế phát hành xổ số và cơ chế tài chính do tỉnh quyêt định. Nguồn vốn thấp - cả lưu động và vốn cố định chỉ có 6 triệu đồng, vé phát hành theo tuần (một tuần mở một lần), lượng vé phát hành ít, giá vé thấp, quay số mở thưởng có hội đồng giám sát, song phương tiện rất đơn giản, quay bằng vành xe đạp, quạt điện và rút thẻ. Hàng năm nộp thu cho ngân sách Tỉnh từ 20-30 triệu đồng.

- Giai đoạn từ năm 1982-1984: Là phòng xổ số, song tính chất vẫn là sự nghiệp có thu. Địa bàn đã được mở rộng ra hai huyện Trấn Yên và Yên Bình. Số cán bộ tăng lên 7 người, số nộp ngân sách cũng tăng lên 50 triệu một năm.

- Giai đoạn từ 1984-1992: Từ 1984-1988 chuyển từ phòng sang Ban xổ số kiến thiết tỉnh. Sau đó từ năm 1988 theo quyết định QĐ 245/QĐ-UB ngày 22 tháng 6 năm 1988 được đổi tên thành công ty phát hành xổ số kiến thiết Hoàng Liên Sơn, chuyển từ sự nghiệp có thu sang hạch toán kinh tế độc lập. Hoạt động xổ số đã có thêm các điều kiện thuận lợi nên số thu đã tăng trưởng hơn, hàng năm nộp ngân sách từ 100-150 triệu đồng. Số lượng cán bộ trên 10 người.

- Giai đoạn từ 1992-2008: Thực hiện nghị định 388 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) UBND tỉnh đã ra quyết đinh số 117/QĐ-UB ngày 30 tháng 9 năm 1992 quyết định thành lập lại doanh nghiệp nhà nước: Công ty xổ số kiến thiết Yên Bái. Trọng tài kinh tế tỉnh (nay là Sở kế hoạch và đầu tư) cấp đăng ký kinh doanh số 105424 ngày 1 tháng 10 năm 1992 với nhiệm vụ chủ yếu: Kinh doanh phát hành vé số. Đây là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển của kinh doanh xổ số trong sự nghiệp đổi mới hoạt động kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hoạt động xổ số đã có những bước phát triển nhất định: Số lượng cán bộ tăng từ 15 đến 20 người. Phát hành nhiều loại hình xổ số hơn (xổ số truyền thống, xổ số bóc, xổ số cào, lô tô tự chọn, xổ số mục tiêu…). Địa bàn hoạt động cũng được mở rộng, đi dần vào ổn định và có hiệu quả.

- Từ năm 2008 đến nay: Theo quyết định QĐ 560/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Yên bái, chính thức đổi tên thành Công ty TNHH NN một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái, được quản lý trực tiếp bởi UBND tỉnh, hoạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân.

Cho đến nay hoạt động kinh doanh của công ty TNHH NN một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái luôn ổn định và phát triển, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách hàng năm đều tăng cao, tạo nguồn thu góp phần phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi của tỉnh nhà.

 

 


Lịch vạn niên

Scroll to Top